BOD & Member List

Member IDRtn Name
6550646 Abhinavv Chopra
8827583 Ajinkya Bawase
8907140 Amit Agarwal
8736003 Ashesh Kumar Jain
8827607 Ashish Gupta
6550649 Ashok Dahake
8735991 Ashutosh Atray
9230011 Avrinder Singh
9456583 Azimuddin Syed
8907184 Bipin Srivastava
8827598 DH Sanjay
9456572 Dibyendu Prasad Sahu
6763549 Diwakar Kumar Singh
9152438 Diwakar Shetty
8907173 Dr Harshvardhan Ghorpade
8736012 Eknath Abhang
8907115 Jaideep Dey
6643528 Kedarnath Ghorpade
9230037 Keyur Desai
9229944 Lalit Agrawal
6262840 Madanmohan Siddhanthi
8827576 Mangesh Mulajkar
9229937 Manoj Agarwal
9456588 Navvin Singh
8736004 Neelesh Kankane
6870472 Partha Bhattacharya
8736044 Rahul Deshpande
8732418 Rajesh Rokade
9230028 Ramesh Venkataraman
6013741 Ravi S Kumar
9152479 Sachin Srivastava
8736049 Santosh Bhotika
8827580 Satish Jarande
8971564 Satish Mishra
8827562 Shobha Murthy
9231191 Siddharth Kochar
6183638 SP Dhanapal
8971560 Vishal Dassani
8290342 Vivek Khandelwal
8827612 VR Sai Ganesh
9638662 Almitra Gupta
9638667 Rajiv Rajagopalan
9638672 Sanket Subhash Goyal
9638679 Sriram S Mahadevan
9639346 Ramesh Dorairajan
9615243 Purushottam Kumar
9615246 Taruna Kanti Sahoo
9615238 Sanjeev Damodar Hota